Konferencja “Mediacje rówieśnicze”

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ 

„MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W SZKOŁACH, 

JAKO FORMA EDUKACJI PRAWNEJ DZIECI

I MŁODZIEŻY, SPOSOBEM PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY I KONFLIKTOM W SZKOŁACH”

Warszawa, 20 marca 2020 roku
 
Miejsce konferencji: aula Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie,
ul. Kopernika 30

 

Program konferencji

 

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – rozpoczęcie konferencji

12:15 – 13:00 – przerwa kawowa

16:00 – zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc ściśle ograniczona. 

  1. Eleonora Porębiak–Tymecka, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, Koordynator ds. mediacji – „Realizacja programu mediacji rówieśniczej w szkołach lubelszczyzny pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka”
  2. Aleksandra Rusin–Batko, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu – „Mediacja rówieśnicza potrzeby i oczekiwania”
  3. Agnieszka Lewicka–Zelent, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – „Możliwości i bariery realizacji programu mediacyjnego w szkole”
  4. Małgorzata Szwedowska, adwokat – „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych metodą kręgów naprawczych”
  5. Agnieszka Zemke–Górecka, adwokat, doktor, Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku oraz Robert Bogdzio, adwokat, doktor – „Kształtowanie postawy mediatora rówieśniczego jako wzoru do naśladowania w szkole”
  6. Elżbieta Bolibok, Dyrektor Szkoły uczestniczącej w programie mediacje rówieśnicze – „Praktyczne aspekty mediacji rówieśniczych w szkole”
  7. Rafał Bodarski, doktor, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – „Rola nauczyciela jako mediatora”

 

 

DO POBRANIA:

  1. PROGRAM
  2. Formularz zgłoszeńProsimy o wysłanie zeskanowanej wersji wypełnionego i podpisanego formularza najpóźniej do dnia 6 marca 2020 roku na e-mail centrum.mediacji@adwokatura.pl 

Ułatwienie dostępu