grudzień 2020

Month

Koledze dr Rafałowi Bodarskiemu wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach z powodu śmierci brata składają Rektor i pracownicy Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

Read More

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach …

Read More

Ułatwienie dostępu