Rekrutacja na Studia i Praktyki Erasmus+

Z wielką przyjemnością informujemy, że Nasza Uczelnia została partnerem programu Erasmus+ i uzyskała dofinansowanie w ramach projektu

„Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu Erasmus+”,

dzięki czemu nasi Studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki, zaś nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach oraz skorzystać z wyjazdów szkoleniowych.

Zachęcamy wszystkich z Państwa do udziału w ramach projektu !

Szczegóły dotyczące Programu znajda Państwo w zakładce:

Program Erasmus+

Ułatwienie dostępu