5 stycznia, 2023

Day

Informujemy, że obrony prac dyplomowych w III terminie odbędą się w dniach 20-24 lutego 2023 r.

Studenci, którzy deklarują chęć przystąpienia do obrony w tym terminie proszeni są o kontakt z dziekanatem USM.…

Read More

Ułatwienie dostępu