12 stycznia, 2023

Day

Projekt „Nowa szansa na pracę” jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Absolwent”
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji oraz zatrudnienie uczestników.

Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:
– indywidualne doradztwo zawodowe …

Read More

Ułatwienie dostępu