Pozytywna ocena PKA Dietetyka

Szanowni Państwo,

Z  satysfakcją informuję o pozytywnej ocenie programowej na kierunku Dietetyka na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Następna ocena jest przewidziana w roku akademickim 2028/2029.

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła koncepcję kształcenia, program kształcenia, przyjęte efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w  przygotowanie dokumentacji dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Sukces Uczelni jest przede wszystkim zasługą Naszego Samorządu Studenckiego, Studentów kierunku Dietetyka oraz Administracji i Naszych Szanownych Nauczycieli Akademickich.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że jest to nasza druga pozytywna ocena PKA. W roku akademickim 2021/2022 Uczelnia Społeczno-Medyczna otrzymała pozytywną ocenę kierunku Pedagogiką prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych.

Serdecznie dziękuję za Państwa zaangażowanie!

Rektor

dr Beata Mydłowska

 

Uchwała nr 121/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 marca 2023 r.

Ułatwienie dostępu