https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/zalozenie-usm-1-1.png

Status prawny

Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 358.

USMBM jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej pierwotna nazwa brzmiała: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej.

Dokumenty do pobrania

  • Statut Uczelni Społeczno-Medycznej
  • Kwestionariusz na studia I i II stopnia
  • Porozumienie – ruchomy czas pracy
  • Regulamin prawo autorskie
  • Regulamin Organizacyjny
  • Regulamin pracy

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika ds. praktyk, karier i interesariuszy zewnętrznych. Zarządzenie nr 01/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. Zarządzenie nr 01/A/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika ds. Internacjonalizacji. Zarządzenie nr 01/B/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika ds. Osób z niepełnosprawnościami. Zarządzenie nr 01/C/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika ds. Materialnego Wsparcia Studentów. Zarządzenie nr 01/D/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany adresu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Zarządzenie nr 02/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich. Zarządzenie nr 03/2020 z dnia 9 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem. Zarządzenie nr 04/2020 z dnia 11 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie kontynuowania procesu dydaktycznego w formie zajęć zdalnych ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Zarządzenie nr 05/2020 z dnia 13 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia Zdalnego. Zarządzenie nr 05/A/2020 z dnia 13 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika ds. obsługi systemu POL-on i Biuletynu Informacji Publicznej. Zarządzenie nr 06/2020 z dnia 13 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za czesne w związku z sytuacją epidemiologiczną. Zarządzenie nr 07/2020 z dnia 17 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie kontynuowania procesu dydaktycznego w formie zajęć zdalnych ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Zarządzenie nr 08/2020 z dnia 30 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie narzędzi i metod służących do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym oraz sposobu sporządzania i weryfikacji rozliczenia godzinowego za wykonaną pracę. Zarządzenie nr 09/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku.

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Uczelni Społeczno-Medycznej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym USM są udostępniane w odpowiedzi na wniosek dostępny w zakładce – dokumenty do pobrania.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.rektor@usmbm.edu.pl
pocztą na adres: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa