12/2022 – Zarządzenie Rektora nr 12/2022 w sprawie zniesienia funkcji Pełnomocnika ds. naukowych

Ułatwienie dostępu