15/2020 – Zarządzenie Rektora 15/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. obsługi systemu POL-on i Biuletynu Informacji Publicznej.

Ułatwienie dostępu