2/2022 – Zarządzenie Rektora 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą

Ułatwienie dostępu