25/2020 – Zarządzenie Rektora 25/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów uczestniczących w zajęciach w roku akademickim 2020/21

Ułatwienie dostępu