26/2022 – Zarządzenie Rektora nr 26/2022 z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej

Ułatwienie dostępu