3/2022 – Zarządzenie Rektora 3/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zniesienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. obsługi systemu POL-on i Biuletynu Informacji Publicznej

Ułatwienie dostępu