38/2021 – Zarządzenie Rektora 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu