54/2021 – Zarządzenie Rektora 54/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu