6/2022 – Zarządzenie Rektora nr 6/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

Ułatwienie dostępu