Decyzja nr 1/2023 Rektora Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i trybu pracy Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia

Ułatwienie dostępu