Uchwała nr 15/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne

Ułatwienie dostępu