Uchwała nr 3/2023 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu