Uchwała nr 7/2023 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu ewaluacji prac dyplomowych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu