Uchwała nr 13/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu ewaluacji prac dyplomowych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu