29/2022 – Zarządzenie Rektora nr 28/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu