Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) ogłosiła 30 stycznia 2020 r. stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym w związku z wybuchem epidemii 2019-nCoV.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz WHO, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie rekomenduje odwołanie wyjazdów  do Chin.

 

Poniżej rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia:

  • częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu;
  • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk;
  • unikanie dotykania oczu, ust i nosa;
  • zaszczepienie się przeciwko grypie;
  • unikanie podróżowania podczas choroby;
  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą;
  • unikanie kontaktu z żywymi zwierzętami i powierzchniami, na których te zwierzęta przebywały, a także z osobami chorymi podczas przebywania w miejscach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia nowym koronawirusem;
  • unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbanie o higienę miejsc, w których przygotowywane jest surowe mięso lub podroby.

 

WHO dotychczas tylko pięć razy ogłaszało globalnych zagrożeń zdrowia publicznego:
1. Świńska grypa, 2009 r. – Wirus H1N1 rozprzestrzenił się na całym świecie w 2009 r., zabijając ponad 200 000 osób.
2. Polio 2014 r.
3. Zika, 2016 r.
4. i 5. Ebola, 2014 i 2019 – śmiertelna choroba została dwukrotnie uznana za stan zagrożenia zdrowia publicznego. Pierwszy stan zagrożenia trwał od sierpnia 2014 r. do marca 2016 r., ponieważ prawie 30 000 osób zostało zarażonych, a ponad 11 000 zmarło w Afryce Zachodniej. Drugi stan wyjątkowy ogłoszono w zeszłym roku, gdy choroba rozprzestrzeniła się w Demokratycznej Republice Konga.

 

Więcej informacji na temat zasad prawidłowego postępowania wobec ryzyka rozwoju epidemii znajduje się na stronie WHO: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

 

Bieżące doniesienia na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem 2019-nCoV można znaleźć na stronach:

 

Więcej: Polska The Times oraz Twitter WHO oraz  WHO