11-12 maja 2023 r.

czwartek - piątek

Warszawa

hotel Felix

ZAPROSZENIE

pobierz

 

Konferencja dofinansowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych

PANELE TEMATYCZNE / Panels

 1. Żywność funkcjonalna w profilaktyce zdrowotnej
 2. Ekologiczne orientacje w globalnym systemie produkcji żywności
 3. Żywność nowej generacji w dietetyce i kosmetologii
 4. Żywienie w rzeczywistości post-covidowej
 5. Rola składników odżywczych w kosmetologii
 6. Żywność a zdrowie i uroda
 7. Bezpieczeństwo żywności
 8. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia w systemie oświaty
 9. Aspekty żywienia w medycynie

RADA NAUKOWA / Scientific Board of the Conference

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Przewodnicząca

Dr Jacek Postupolski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – V-ce Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Jacek Piątek Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Prof. Elvira Jariene Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Kowno, Litwa)

Prof. Honorata Danilcenko Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Kowno, Litwa)

Prof. dr hab. Inż. Tadeusz Tuszyński Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Dr hab. Urszula Jankiewicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ks. Prof. dr hab. Jacek Łapiński KUL filia Stalowa Wola

Dr Beata Mydłowska Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Stefan Russel Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Mirosław Minkina Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Andrzej Rykowski Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Dr hab. n. med. Jakub Radziszewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. Mariusz Mojzych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, prof. USM Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Agata Wawrzyniak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Krystyna Rejman Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Marlena Katarzyna Gerung Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY / Organizing Committee

Dr hab. Maria Jeznach, prof. USM – Przewodnicząca KO

Dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska – V-ce Przewodnicząca KO – uczestnicy krajowi

Dr Gabriela Kołodyńska – V-ce Przewodnicząca KO – uczestnicy zagraniczni

Dr Elżbieta Olczak – opiekun sesji panelowej

Dr Joanna Rasławska-Socha – opiekun sesji panelowej

Dr Krystyna Spodar – opiekun sesji panelowej

Mgr Andrzej Bieżuński – sekretarz KO ds. organizacyjnych

Mgr Maja Borkowska – sekretarz KO ds. organizacyjnych

Mgr Beata M. Wolna – sekretarz KO ds. projektu i kontaktu z MEN.

Katarzyna Gross – opiekun KO ds. studentów i doktorantów

KOSZTY UCZESTNICTWA / Fees

Opłata konferencyjna:           400 zł*

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, upominki dla uczestników, przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe, możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym.

*Uroczysta kolacja 11 maja 2023 r. płatna dodatkowo 150 zł.

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i przejazdu.

 

Płatności należy dokonać przelewem na konto:

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

ING Bank Śląski

PL 73 1050 1025 1000 0090 8072 3324

 

Tytuł przelewu: „Konferencja dietetyka i kosmetologia + imię i nazwisko”

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

 

PROGRAM / Program

MINI TARGI

Wydarzeniu towarzyszyć będą mini-targi produktów kosmetycznych i proekologicznych produktów/usług żywieniowych w ramach promocji ekologicznego i zrównoważonego podejścia do żywienia, żywności nowej generacji, zbilansowanego odżywiania, żywności funkcjonalnej, etc.

Producentów i dystrybutorów zachęcamy do udziału.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA / Post-conference publication

 • kwartalnik Medical Science Pulse (40 pkt)
Wszystkie informacje związane z merytorycznym i technicznym sposobem opracowania różnych typów artykułów znajdują sie na stronie: https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT
 
Również z tej strony składa się manuskrypt do redakcji poprzez automatyczny system autora. To prosta procedura, system prowadzi przez kolejne etapy składania pracy.
 
 
jest dostęp do wszystkich zeszytów i artykułów, (zachęcamy- przy opracowaniu tekstu- do zapoznania się z przykładowymi artykułami, aby precyzyjnie przygotować manuskrypt).
 
Po złożeniu pracy, rozpocznie się proces weryfikacji i recenzowania.

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

0 / 2 dni
*TYLKO DLA STUDENTÓW
 • Przerwa kawowa
 • Przerwa obiadowa
 • Możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym
400/ 2 dni
 • Przerwa kawowa
 • Przerwa obiadowa
 • Pakiet materiałów pokonferencyjnych
 • Możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym
550/ 2 dni
 • Przerwa kawowa
 • Przerwa obiadowa
 • Uroczysta kolacja
 • Pakiet materiałów pokonferencyjnych 
 • Możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym

 

TERMINARZ

Przesłanie abstraktu i zgłoszenie udziału w konferencji
4 maja 2023 r.
Dokonanie opłaty konferencyjnej
4 maja 2023 r.
Szczegółowy program konferencji
4 maja 2023 r.
Przesłanie materiału do publikacji
30 czerwca 2023 r.

 

 

PATRONAT GŁÓWNY

 

nasi współorganizatorzy

Ułatwienie dostępu