Menu

 

9 września 2019 r. w Warszawie nasza Uczelnia brała udział w konferencji „Szansa – nowe możliwości” poświęconej nowemu innowacyjnemu projektowi POWER współfinansowanemu  przez UE w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Innowacje społeczne) skierowanego na kształcenie dorosłych.

Spotkanie poświęcone było projektowi dofinansowanemu ze środków Unii Europejskiej skierowanemu na stworzenie modułów kształcenia osób dorosłych powyżej 25 roku życia z niskimi umiejętnościami podstawowymi (m.in. rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych).
Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych [Upskilling pathways. New opportunities for Adults] wypracowanych przez Radę Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2016 r. Rezultaty projektu mają przyczynić się do wypracowania strategii działań systemowych podejmowanych na poziome kraju.

  • Celem priorytetowym projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.
  • Grupy docelowe: pracownicy zakładów pracy, osoby bierne zawodowo, osoby z obszarów defaworyzowanych, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnością, osoby dotknięte przemocą oraz imigranci.
  • Dofinansowanie kosztów projektu ze środków UE wynosić będzie 100%.

Moderatorem panelu dyskusyjnego w trakcie konferencji był Piotr Krasuski – dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W dyskusji panelowej udział wzięli: dr Monika Zima-Parjaszewska z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Przemysław Żydok z Fundacji Aktywizacji, Adam Zawisny z Instytutu Niezależnego Życia oraz Jacek Zadrożny z Ministerstwa Cyfryzacji.

 

*****

Informacje o projekcie: http://www.szansa-power.frse.org.pl

Osoby zainteresowane współpracą w ramach projektu prosimy o kontakt: koordynator Uczelni Społeczno-Medycznej ds. współpracy międzynarodowej i projektowej:
Beata M. Wolna: e-mail: iro@usmbm.edu.pl

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL