Menu

Stypendia

Uczelnia Społeczno Medyczna oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

• stypendium socjalne

(ZMIANY DOTYCZĄCE STYPENDIÓW SOCJALNYCH – ROK AKADEMICKI 2019/2020)

• zapomoga
• stypendium rektora dla najlepszych studentów
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Terminarz Stypendialny 

Rok akademicki 2019/2020

 

„Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

w semestrze letnim:

  • od 1lutego do 1 marca 2020 r. – termin składania wniosków

do 5 marca 2020 r.– przekazywanie informacji (na podany we wniosku adres e-mail) w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku.

  • Wniosek należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji pocztą elektroniczną.
  • Posiedzenie Komisji Stypendialnej – do 23 marca 2020 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji.

Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.”

 

 

 

Dokumenty niezbędne do wniosku stypendialnego – kliknij

 

Dokumenty do pobrania:

załącznik 1 wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 1a oświad. dla stud. dziennych o miejscu zamieszkania

Załącznik nr 1b oświadczenie o współnym gospodarstwie

załącznik 2a zaświadczenie z US

załącznik 2b_ryczałt z US

Załącznik 3 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 wniosek o stypendium Rektora

Załącznik nr 4a wniosek o stypendium Rektora dla I roku

Załącznik nr 5- oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Załącznik nr 6 wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 7 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach

Załącznik nr 8 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

ZASADY USTALANIA I DOKUMENTOWANIA DOCHODU

Oświadczenie – wzór ogólny

 

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL