ONLINE

Coaching i tutoring w edukacji ( coaching and tutoring in education) to nowoczesne metody pracy z uczniem oparte rozmowach coacha/tutora z podopiecznym.

Coaching to praca nad psychiką, koncentracja na przyczynie naszych zachowań, która często tkwi właśnie w psychice, w naszych myślach i emocjami.

Tutoring to innowacyjne metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia.

Zarówno dla coacha, jak i tutora kluczowym jest wsparcie ucznia, wskazanie mu jego mocnych stron i pomoc w świadomym i spójnym stawianiu sobie celów i realizowaniu ich.

 

 

Cel

Celem studiów podyplomowych „Coaching i tutoring w edukacji” jest usystematyzowanie wiedzy nauczycieli, pedagogów i szkoleniowców, wypracowanie technik pracy coaching i tutoringu, a tym samym przygotowanie kompetentnych specjalistów, którzy podejmując pracę z indywidualnym klientem, poprzez dobór odpowiednich metod i narzędzi wydobędą z pacjenta drzemiący w nim potencjał pozwalający osiągnąć zamierzone cele.

Studia mają przygotować osoby to zawodu nauczyciela – coacha/ tutora, który potrafi prowadzić efektywną sesję w kontakcie bezpośrednim jak również przy użyciu narzędzi interaktywnych w szkoleniach online.

 

ADRESACI:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) oraz są zainteresowane spersonalizowaną edukacją.

Pracą z uczniem polegającą na dostosowywaniu metod, technik oraz sposobów nauczania i wychowywania do konkretnej osoby.

 

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które potwierdza kompetencje do prowadzenia działalności w zakresie Coachingu i tutoringu.

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Zajęcia są prowadzone w trybie on-line

Niestacjonarne Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry)

i obejmują  240 h zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń

prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, specjalistów

z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i uniwersyteckim:

specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, psychologów, pedagogów.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie.

 

 

 

 

 

 

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

 

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna 85 zł

wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej

czesne: 1800 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.