Public relations

Public relations to strategiczny element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacja tak wewnątrz firmy jak i z jej otoczeniem. To nic innego jak kreowanie wizerunku firmy lub organizacji poprzez przekazanie informacji do otoczenia na temat firmy, jej produktów lub usług z wykorzystaniem liderów opinii lub bezpośrednio przy użyciu np. mediów.

Cel

Celem głównym studiów jest wypracowanie umiejętności skutecznego zarządzania informacją, tworzenia w świadomości odbiorcy konieczności istnienia organizacji, budowania  zaufania do firmy i jej pozytywnego wizerunku.

 

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie), dbających o swój wizerunek w świecie biznesu, polityki, sztuki, prowadzących własne firmy chcących zadbać o wizerunek swojego przedsiębiorstwa; oraz do osób zajmujących się promocją i szeroko rozumianą komunikacją w organizacjach i urzędach administracji publicznej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Zajęcia są prowadzone w trybie hybrydowym (stacjonarnie oraz on line)
  • Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry) i obejmują  200 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych w formie wykładów oraz ćwiczeń,  prowadzonych przez nauczycieli akademickich – praktyków i specjalistów zarządzania wizerunkiem firmy.
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz ich zaliczenie.
  • Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

 

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 2000 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu