Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 358.

USMBM jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej pierwotna nazwa brzmiała: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej.

Zarządzenia Rektora

 

Uchwały Senatu

 
 


Raport Samooceny PEDAGOGIKA

Plany studiów

Plany studiów na kierunku pedagogika:

 

  • pedagogika I stopnia 2023/2024
  • pedagogika II stopnia 2023/2024

Plany studiów na kierunku zarządzanie:

Plany studiów na kierunku dietetyka:

Plany studiów na kierunku kosmetologia:

  • kosmetologia I stopnia
  • kosmetologia II stopnia

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się na kierunku pedagogika:

  • efekty uczenia się pedagogika I stopnia
  • efekty uczenia się pedagogika II stopnia

Efekty uczenia się na kierunku zarządzanie:

  • efekty uczenia się zarządzanie I stopnia

Efekty uczenia się na kierunku dietetyka:

Efekty uczenia się na kierunku kosmetologia:

  • efekty uczenia się kosmetologia I stopnia
  • efekty uczenia się kosmetologia II stopnia

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Uczelni Społeczno-Medycznej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym USM są udostępniane w odpowiedzi na wniosek dostępny w zakładce – dokumenty do pobrania.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.rektor@usmbm.edu.pl
pocztą na adres: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa

Ułatwienie dostępu