https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/zalozenie-usm-1-1.png

Status prawny

Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 358.

USMBM jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej pierwotna nazwa brzmiała: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej.

7/2022

Zarządzenie Rektora 7/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie Regulaminu Centrum Wsparcia i Pomocy Studentom Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

6/2022

Zarządzenie Rektora 6/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składu Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

5/2022

Zarządzenie Rektora 5/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

4/2022

Zarządzenie Rektora 4/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

3/2022

Zarządzenie Rektora 3/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zniesienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. obsługi systemu POL-on i Biuletynu Informacji Publicznej

2/2022

Zarządzenie Rektora 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą

1/2022

Zarządzenie Rektora 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw procedur wspierania osób z niepełnosprawnościami w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

58

Zarządzenie Rektora 58/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie

57

Zarządzenie Rektora 57/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przydzielania i uruchamiania zajęć dydaktycznych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

56

Zarządzenie Rektora 56/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

55

Zarządzenie Rektora 55/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. internacjonalizacji

54

Zarządzenie Rektora 54/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

53

Zarządzenie Rektora 53/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składu Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

52

Zarządzenie Rektora 52/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji dokonujących ocen okresowych  nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

51

Zarządzenie Rektora 51/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie oceny okresowej  nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

50

Zarządzenie Rektora 50/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zasad i trybu oddziaływania Rady Interesariuszy Zewnętrznych na programy studiów oraz zmiany w kierunkach kształcenia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

49

Zarządzenie Rektora 49/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania na funkcję opiekuna wszystkich roczników studiów na kierunku Pedagogika

48

Zarządzenie Rektora 48/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

47

Zarządzenie Rektora 47/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Rzecznika  dyscyplinarnego ds. Studentów

46

Zarządzenie Rektora 46/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Rzecznika  dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich

45

Zarządzenie Rektora 45/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie składu Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

44

Zarządzenie Rektora 44/2021 z dnia 23 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

43a

Zarządzenie Rektora 43a/2021 z dnia 15 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

43

Zarządzenie Rektora 43/2021 z dnia 15 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

42

Zarządzenie Rektora 42/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. karier absolwentów

41

Zarządzenie Rektora 41/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. praktyk i interesariuszy zewnętrznych

40

Zarządzenie Rektora 40/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia

39

Zarządzenie Rektora 39/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

38

Zarządzenie Rektora 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

37

Zarządzenie Rektora 37/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

36

Zarządzenie Rektora 36/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

35

Zarządzenie Rektora 35/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zamknięcia kierunku administracja, studia I stopnia o kierunku praktycznym

34b

Zarządzenie Rektora 34b/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad i trybu kwalifikowania studentów kierunku Pedagogika w Uczelni społeczno-Medycznej w Warszawie na specjalność Logopedia

34a

Zarządzenie Rektora 34a/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Regulaminu pracy Uczelni społeczno-Medycznej w Warszawie

34

Zarządzenie Rektora 34/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

33

Zarządzenie Rektora 33/2020 z dnia 5 września 2020 roku w sprawie uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia

32

Zarządzenie Rektora 32/2020 z dnia 5 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

31

Zarządzenie Rektora 31/2020 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmiany adresu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

30

Zarządzenie Rektora 30/2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zakazu nagrywania i rozpowszechniania wizerunku nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

29

Zarządzenie Rektora 29/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/21.

28

Zarządzenie Rektora 28/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie uproszczonych procedur rekrutacyjnych w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.

27

Zarządzenie Rektora 27/2020 z dnia 16 sierpnia 2020 roku w sprawie trybu realizacji zajęć w roku akademickim 2020/21 w związku z sytuacją epidemiologiczną.

26

Zarządzenie Rektora 26/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie procedury złożenia pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów w trybie zdalnym.

25

Zarządzenie Rektora 25/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów uczestniczących w zajęciach w roku akademickim 2020/21.

24

Zarządzenie Rektora 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji stanowiska Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych i powołania na stanowisko Dziekana Wydziału Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

23

Zarządzenie Rektora 23/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji stanowiska Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i powołania na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

22

Zarządzenie Rektora 22/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Medycznych i powołania Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

21

Zarządzenie Rektora 21/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Społecznych i powołania Wydziału Nauk Społecznych.

20

Zarządzenie Rektora 20/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia zdalnego.

19

Zarządzenie Rektora 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie narzędzi i metod służących do realizacji zajęć dydaktycznych  trybie zdalnym oraz sposobu sporządzania  weryfikacji rozliczenia godzinowego za wykonaną pracę.

18

Zarządzenie Rektora 18/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie kontynuowania procesu dydaktycznego  formie zajęć zdalnych ze względu na sytuację związaną z koronawirusem oraz w sprawie realizacji praktyk w trybie zdalnym.

17

Zarządzenie Rektora 17/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia i Pomocy Studentom.

16

Zarządzenie Rektora 16/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie opłat za czesne w związku z sytuacją epidemiologiczną.

15

Zarządzenie Rektora 15/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. obsługi systemu POL-on i Biuletynu Informacji Publicznej.

14

Zarządzenie Rektora 14/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia zdalnego.

13

Zarządzenie Rektora 13/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie kontynuowania procesu dydaktycznego w formie zajęć zdalnych ze względu na sytuację związaną z koronawirusem.

12

Zarządzenie Rektora 12/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem.

11

Zarządzenie Rektora 11/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich.

10a

Zarządzenie Rektora 10a/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

10

Zarządzenie Rektora 10/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia skrzynki skarg i wniosków.

9

Zarządzenie Rektora 9/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie badania opinii studentów na temat systemu wsparcia i opieki.

8

Zarządzenie Rektora 8/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany adresu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

7

Zarządzenie Rektora 7/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. naukowych.

6

Zarządzenie Rektora 6/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. wspierania i motywowania kadry do rozwoju.

5

Zarządzenie Rektora 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. materialnego wsparcia studentów.

 

3

Zarządzenie Rektora 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. internacjonalizacji.

2

Zarządzenie Rektora 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia.

1

Zarządzenie Rektora 1/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. praktyk, karier i interesariuszy zewnętrznych.

Uchwała Senatu nr 8/2022

Uchwała nr 8/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia programów studiów i efektów uczenia się na kierunku Zarządzanie

Uchwała Senatu nr 7/2022

Uchwała nr 7/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów

Uchwała Senatu nr 6/2022

Uchwała nr 6/2022 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Uchwała Senatu nr 5/2022

Uchwała nr 5/2022 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie zasad i trybu ewaluacji prac dyplomowych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Uchwała Senatu nr 4/2022

Uchwała nr 4/2022 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą

Uchwała Senatu nr 3/2022

Uchwała nr 3/2022 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu nr 2/2022

Uchwała nr 2/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Zarządzanie w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie do dyscyplin naukowych

Uchwała Senatu nr 1/2022

Uchwała nr 1/2022 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Zarządzanie

Uchwała Senatu nr 19

Uchwała nr 19 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunków studiów Pedagogika w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie do dyscyplin naukowych

Uchwała Senatu nr 18

Uchwała nr 18 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu nr 17

Uchwała nr 17 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie zasad i trybu uznawania osiągnięć studentów Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie uzyskanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego

Uchwała Senatu nr 16

Uchwała nr 16 Senatu  Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Pedagogika

Uchwała Senatu nr 15

Uchwała nr 15 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Pedagogika w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie do dyscyplin naukowych

Uchwała Senatu nr 14

Uchwała nr 14 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskim, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników działalności naukowej w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Uchwała Senatu nr 13

Uchwała nr 13 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie procedury potwierdzania efektów uczenia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Uchwała Senatu nr 12

Uchwała nr 12 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich

Uchwała Senatu nr 11

Uchwała nr 11 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów

Uchwała Senatu nr 10

Uchwała nr 10 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Pedagogika

Uchwała Senatu nr 9

Uchwała nr 9 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu nr 8

Uchwała nr 8 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie Strategii rozwoju Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie na lata 2021-2026

Uchwała Senatu nr 7

Uchwała nr 7 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie zatwierdzania wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Uchwała Senatu nr 6

Uchwała nr 6 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów

Uchwała Senatu nr 5

Uchwała nr 5 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich

Uchwała Senatu nr 4

Uchwała nr 4 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi

Uchwała Senatu nr 3

Uchwała nr 3 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powo9łania komisji do spraw Ewaluacji Prac Dyplomowych

Uchwała Senatu nr 2a

Uchwała nr 2a Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika prowadzonych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Uchwała Senatu nr 2

Uchwała nr 2 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie Regulaminu dyplomowania w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Uchwała Senatu nr 1

Uchwała nr 1 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia

Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia

PEDAGOGIKA

Plany studiów pierwszego stopnia, specjalność:

Plany studiów drugiego stopnia, specjalność:

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Uczelni Społeczno-Medycznej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym USM są udostępniane w odpowiedzi na wniosek dostępny w zakładce – dokumenty do pobrania.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.rektor@usmbm.edu.pl
pocztą na adres: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa