Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier Uczelni Społeczno-Medycznej z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „ABK USM”, to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna ustanowiona, zgodnie ze Statutem Uczelni Społeczno Medycznej, dnia 3 listopada 2017 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Uczelni Społeczno-Medycznej z dnia 3 listopada 2017 roku. Misją ABK USM jest efektywne działanie na rzecz rozwoju zawodowego studentów i absolwentów, wspieranie w aktywnym poruszaniu się po wymagającym rynku pracy, monitorowanie losów (karier) absolwentów, a także dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców.

Sprawdź oferty

Studenci

Studentów wspieramy w rozwijaniu kompetencji zawodowych, pozyskiwaniu ofert praktyk i pracy oraz poszerzaniu swoich horyzontów w ramach programów zagranicznych i specjalistycznych warsztatów.

Sprawdź oferty

Absolwenci

Absolwentów integrujemy w Klubie Absolwenta, w którym mogą skorzystać z organizowanych przez USM spotkań networkingowych, specjalnych zniżek na produkty i usługi od partnerskich firm, a także szkoleń i warsztatów, szlifujących ich branżowe kompetencje.

Sprawdź oferty

Firmy

W Radzie Interesariuszy podejmujemy działania mające na celu promocję Partnera oraz wsparcie jego inicjatyw employer-brandingowych. Partnerów zapraszamy m.in. do prowadzenia wykładów i warsztatów, sugerowania potrzeb programowych oraz przyjmowania na praktykę zawodową naszych studentów.

Co o nas sądzą nasi absolwenci?

Ułatwienie dostępu