Dlaczego USM

Szanowni Państwo,

Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek ponad 2500 studentów, słuchaczy, uczniów. Posiadamy wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprzyrządowanie pracownie specjalistyczne, sale wykładowe zaopatrzone są w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotne w naszym programie edukacyjnym są zajęcia praktyczne oraz nauka nowych technologii i języków obcych, dlatego studenci mogą się u nas uczyć: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego lub j. rosyjskiego. Zapewniamy dobre teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu i poruszania się na rynku pracy.

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej założycielem jest Pani dr Beata Mydłowska. Od samego początku swojego istnienia uczelnia funkcjonuje w Warszawie, we własnym kampusie, na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3.

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania.

Dlaczego warto u nas studiować?

W ramach naszej oferty dydaktycznej dla studiów I stopnia prowadzimy stały nabór na kierunki Pedagogika, Dietetyka i Kosmetologia. Kształcenie obejmuje naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym przez 6 semestrów (3 lata).

W ramach cyklu studiów II stopnia oferujemy kierunki Kosmetologia, Dietetyka oraz Pedagogika. Kształcenie obejmuje naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym przez 4 semestry (2 lata).

Na studiach I i II stopnia Kosmetologia, Dietetyka, Pedagogika prowadzimy wiele ciekawych specjalności. Tworząc specjalności i programy studiów reagujemy na potrzeby rynku pracy, pracodawców, studentów.

  • Studia u nas, to studia w dobrej atmosferze, to małe grupy i świetnie przygotowana, wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, zajęcia z przedmiotów zawodowych z prowadzącymi o dużym doświadczeniu praktycznym (zdobytym poza szkolnictwem wyższym) z zakresu prowadzonych zajęć. Naszych studentów i słuchaczy obsługuje wykwalifikowana kadra administracyjna a władze uczelni pomagają rozwiązywać problemy studentom.Studia w USM są płatne. Studenci mogą jednak wnosić opłatę za naukę nawet w kilku dogodnych dla siebie ratach. Studenci (po spełnieniu warunków) otrzymują stypendia socjalne, naukowe, sportowe, dla studentów niepełnosprawnych. Budynki są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa. Na uczelni działa aktywnie Samorząd Studencki. Wspieramy studentów niepełnosprawnych i z zagranicy.

Nasze pracownie specjalistyczne kosmetologiczne, chemiczne, biologiczne, technologii żywienia są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt i materiały, studenci mogą z nich korzystać także poza zajęciami przygotowując różnego rodzaju prace i uczestnicząc w badaniach. Studenci mają dostęp do sprzętu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

Studenci, słuchacze oraz uczestnicy kursów doskonalących mają prawo nieodpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki uczelni. Uczelnia ma dostęp do specjalistycznych czasopism wydawanych przez największe światowe wydawnictwa naukowe Elsevier, Springer Publishing, Wiley, Nature oraz Science, a także baz danych Scopus i Web of Knowledge.

Położony na Pradze Południe, przy ulicy Kaleńskiej 3 (k. Ronda Wiatraczna) kampus Uczelni to miejsce świetnie skomunikowane z Centrum (dojazd tramwajem 17 minut). Szybki dojazd tramwajem do Dworca Wschodniego (6 minut). Do „Galerii Wileńskiej” dojazd zajmuje 12 minut. Ponadto z Ronda Wiatraczna można dojechać sprawnie do każdej dzielnicy Warszawy. W pobliżu znajduje się nowa Galeria Handlowa Rondo Wiatraczna, wiele sklepów, punktów gastronomicznych (bary, restauracje, kawiarnie), gdzie można tanio i smacznie zjeść. Są miejsca parkingowe. Możliwość wypożyczenia rowerów miejskich i hulajnóg elektrycznych, liczne ścieżki rowerowe.

Uczelnia jest aktywna w sferze pracy naukowo-badawczej i wydawniczej. Organizowane są konferencje naukowe z zakresu nauk medycznych i społecznych oraz interdyscyplinarne. Wydawane są „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości”, a także inne publikacje naukowe. Współpracujemy z uczelniami zagranicznymi, prowadzimy wymianę międzynarodową.

Ułatwienie dostępu