https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/biblioteka-usm-1.png

Drogi studencie, droga studentko USM!

Poniżej znajdziesz najważniejsze daty w roku akademickim 2019/2020 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR ZIMOWY

Początek zajęć w semestrze zimowym

Uroczysta inauguracja roku akademickiego
Przerwa świąteczno – noworoczna
Koniec zajęć w semestrze zimowym
Zimowa sesja egzaminacyjna
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru zimowego
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
27/09/2019
02/10/2019
23/12/2019 – 02/01/2020
31/01/2020
01/02/2020 – 09/02/2020
09/02/2020
10/02/2020 – 23/02/2020
23/02/2020

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI

Początek zajęć w semestrze letnim
Przerwa świąteczna
Koniec zajęć w semestrze letnim
Letnia sesja egzaminacyjna
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru letniego
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego

24/02/2020

09/04/2020 – 14/04/2020

21/06/2020

22/06/2020 – 28/06/2020

28/06/2020
07/09/2020 – 20/09/2020
20/09/2020

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR ZIMOWY

Początek zajęć w semestrze zimowym

Uroczysta inauguracja roku akademickiego
Przerwa świąteczno – noworoczna
Koniec zajęć w semestrze zimowym
Zimowa sesja egzaminacyjna
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru zimowego
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
27/09/2019
02/10/2019
23/12/2019 – 02/01/2020
31/01/2020
01/02/2020 – 09/02/2020
09/02/2020
10/02/2020 – 23/02/2020
23/02/2020

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR LETNI

Początek zajęć w semestrze letnim
Przerwa świąteczna
Koniec zajęć w semestrze letnim
Letnia sesja egzaminacyjna
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru letniego
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego

24/02/2020

09/04/2020 – 14/04/2020

21/06/2020

22/06/2020 – 28/06/2020

28/06/2020
07/09/2020 – 20/09/2020
20/09/2020