https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/biblioteka-usm-2.png

Biblioteka Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Studenci, słuchacze oraz uczestnicy kursów mają prawo nieodpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki uczelnianej. Uczelnia ma dostęp do specjalistycznych czasopism wydawanych przez największe światowe wydawnictwa naukowe Elsevier, Springer Publishing, Wiley, Nature oraz Science, a także baz danych Scopus i Web of Knowledge koordynowanych przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

Misja Biblioteki USM w Warszawie

Misją Biblioteki uczelnianej jest stworzenie opartego na bazie zgromadzonych zasobów, nowoczesnego centrum informacji, aktywnie wspierającego procesy naukowo – dydaktyczne oraz edukacyjne realizowane na kierunkach kształcenia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

Główna rolą jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich użytkowników. Priorytetem jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych dla podstawowych odbiorców tj. pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, a także pomoc w procesie samokształcenia.

Swoje cele realizujemy poprzez

  • gromadzenie, opracowywanie  i udostępnianie  zbiorów, ich przechowywanie i ochronę dla pożytku pracowników, studentów i słuchaczy USM w Warszawie.
  • organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk społecznych  w tym pedagogicznych oraz pokrewnych a także z zakresu prawa;
  • aktywny udział w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego oraz w kształtowaniu życia naukowego i społecznego;
  • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych oraz światowych zasobów informacyjnych dostępnych poprzez sieć www;
  • promocja i popularyzacja Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług w środowisku akademickim i lokalnym;
  • kreowanie Biblioteki jako centrum informacji, edukacji i kultury.

Rada Biblioteczna

Imię Nazwisko – przewodniczący 

Imię Nazwisko 

Lokalizacja

Uczelnia Społeczno-Medyczna
ul. Kaleńska 3
04-367 Warszawa

BUDYNEK C

Godziny otwarcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

11:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

8:00 – 16:00

Zamknięte

Informacja o zbiorach

Gromadzone są zbiory piśmiennicze, audiowizualne i multimedialne dostosowane do kierunków i specjalności prowadzonych przez USM w Warszawie.

Czytelnia Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Książki i czasopisma są udostępniane na miejscu dla pracowników i studentów wszystkich kierunków USM w Warszawie oraz dla osób niebędących pracownikami i studentami Uczelni, na podstawie karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości (legitymacja, indeks, dowód osobisty). Czytelnia dysponuje 20 miejscami do pracy. Gromadzone są czasopisma z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej (m.in. medycyna, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, elektroradiologia), nauk społecznych (m.in. pedagogika, psychologia, socjologia, prawo) – polskie i obcojęzyczne. Stanowiska komputerowe są udostępniane pracownikom i studentom USM w Warszawie.