https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/11-5.jpg

Wydarzenia naukowe na USM

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie od wielu lat organizuje cieszące się zainteresowaniem konferencje z szeroko rozumianych obszarów: administracji, dietetyki, kosmetologii oraz pedagogiki:

V Konferencja Naukowa

„Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i prawnie chronionych w systemie bezpieczeństwa Państwa.”

26 września 2019 r.

I Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Społecznej

„Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy”

10 marca 2018 r.