https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/11-5.jpg

Wydarzenia naukowe na USM

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie od wielu lat organizuje cieszące się zainteresowaniem konferencje z szeroko rozumianych obszarów: administracji, dietetyki, kosmetologii oraz pedagogiki:

VI Konferencja Naukowa z cyklu BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

„Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa Państwa.”

27 stycznia 2021 r.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia”

12 stycznia 2021 r.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego” na temat: Informacyjny wymiar praw człowieka i obywatela.

25 listopada 2020 r.

V Konferencja Naukowa

„Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i prawnie chronionych w systemie bezpieczeństwa Państwa.”

26 września 2019 r.

I Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Społecznej

„Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy”

10 marca 2018 r.