Konferencje naukowe

Wydarzenia naukowe na USM

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie od wielu lat organizuje cieszące się zainteresowaniem konferencje z szeroko rozumianych obszarów: dietetyki, kosmetologii oraz pedagogiki:

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Dietetyki i Kosmetologii

“Dietetyka i Kosmetologia wobec Współczesnych Trendów Żywieniowych”

11-12 maja 2023 r.

https://usmbm.edu.pl/konferencja_dik/

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wielowymiarowość egzystencji człowieka – Nowoczesne metody resocjalizacji

24-25 maja 2022 r.

http://konferencja.usmbm.edu.pl/

VI Konferencja Naukowa z cyklu BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

„Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa Państwa.”

27 stycznia 2021 r.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia”

12 stycznia 2021 r.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego” na temat: Informacyjny wymiar praw człowieka i obywatela.

25 listopada 2020 r.

V Konferencja Naukowa

„Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i prawnie chronionych w systemie bezpieczeństwa Państwa.”

26 września 2019 r.

I Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Społecznej

„Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy”

10 marca 2018 r.

Ułatwienie dostępu