Opłaty za studia

Opłaty

Konto bankowe Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie:
ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1025 1000 0023 4342 1091

Promocja przedłużona -> wpisowe – 300 zł 0zł do 30 września

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Kwestura

mail: kwestor@szkolymydlowskiej.pl
tel. kom. 501 374 584

PEDAGOGIKA

Studia I Stopnia

Licencjat Pedagogiki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne) / Stacjonarne 

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-5 semestr

za semestr

2 000 zł

2 raty

6 rat

1 050 zł

360 zł

Czesne za 6 semestr

za semestr

 2 200 zł

2 raty

6 rat

1 150 zł

400 zł

Studia II Stopnia

Magister Pedagogiki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne) / Stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-4 semestr

za semestr

2 400 zł

2 raty

6 rat

1 250 zł

440 zł

ZARZĄDZANIE

Studia I Stopnia

Licencjat Zarządzanie

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)/Stacjonarne (dzienne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-2 semestr

za semestr

2 850 zł

2 raty

6 rat

1 500 zł

510 zł

Czesne za 3-4 semestr

za semestr

3 000 zł

2 raty

6 rat

1 550 zł

530 zł

Czesne za 5-6 semestr

za semestr

3 200 zł

2 raty

6 rat

1 650 zł

560 zł

KOSMETOLOGIA

Studia I Stopnia

Licencjat Kosmetologii

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1 semestr

za semestr

2 300 zł

2 raty

6 rat

1 200 zł

420 zł

Czesne za 2-5 semestr

za semestr

2 600 zł

2 raty

6 rat

1 350 zł

475 zł

Czesne za 6 semestr

za semestr

2 700 zł

2 raty

6 rat

1 400 zł

485 zł

Studia I Stopnia

Licencjat Kosmetologii

Typ studiów

Stacjonarne (dzienne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 600 zł

2 raty

6 rat

1 350 zł

480 zł

Studia II Stopnia

Magister Kosmetologii

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne) / Stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1 semestr

za semestr

3 000 zł

2 raty

6 rat

1 550 zł

540 zł

Czesne za 2-4 semestr

za semestr

 3 200 zł

2 raty

6 rat

1 650 zł

560 zł

DIETETYKA

Studia I Stopnia

Licencjat Dietetyki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1 semestr

za semestr

2 200 zł

2 raty

6 rat

1 150 zł

400 zł

Czesne za 2-6 semestr

za semestr

2 400 zł

2 raty

6 rat

1 250 zł

440 zł

Studia I Stopnia

Licencjat Dietetyki

Typ studiów

Stacjonarne (dzienne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 500 zł

2 raty

6 rat

1 300 zł

480 zł

Studia II Stopnia

Magister Dietetyki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne) / Stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1 semestr

za semestr

2 900 zł

2 raty

6 rat

1 500 zł

520 zł

Czesne za 2-4 semestr

za semestr

3 100 zł

2 raty

6 rat

1 600 zł

560 zł

Ułatwienie dostępu