Opłaty za studia

Opłaty

Konto bankowe Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie:
ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1025 1000 0023 4342 1091

Promocja przedłużona -> wpisowe – 300 zł 0zł do 30 września

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Kwestura

mail: kwestor@szkolymydlowskiej.pl
tel. kom. 501 374 584

PEDAGOGIKA

Studia I Stopnia

Licencjat Pedagogiki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne) / Stacjonarne 

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 300 zł

2 raty

6 rat

1 200 zł

420 zł

Studia II Stopnia

Magister Pedagogiki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne) / Stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-4 semestr

za semestr

2 600 zł

2 raty

6 rat

1 350 zł

470 zł

ZARZĄDZANIE

Studia I Stopnia

Licencjat Zarządzanie

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)/Stacjonarne (dzienne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 700 zł

2 raty

6 rat

1 400 zł

490 zł

KOSMETOLOGIA

Studia I Stopnia

Licencjat Kosmetologii

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 900 zł

2 raty

6 rat

1 500 zł

520 zł

Studia I Stopnia

Licencjat Kosmetologii

Typ studiów

Stacjonarne (dzienne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

3 000 zł

2 raty

6 rat

1 550 zł

540 zł

Studia II Stopnia

Magister Kosmetologii

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne) / Stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-4 semestr

za semestr

3 400 zł

2 raty

6 rat

1 750 zł

600 zł

DIETETYKA

Studia I Stopnia

Licencjat Dietetyki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 600 zł

2 raty

6 rat

1 350 zł

470 zł

Studia I Stopnia

Licencjat Dietetyki

Typ studiów

Stacjonarne (dzienne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 600 zł

2 raty

6 rat

1 350 zł

470 zł

Studia II Stopnia

Magister Dietetyki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne) / Stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-4 semestr

za semestr

3 300 zł

2 raty

6 rat

1 700 zł

590 zł

Ułatwienie dostępu