https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/biblioteka-usm-1.png

Opłaty

Konto bankowe Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie:
ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1025 1000 0023 4342 1091

Promocja przedłużona -> wpisowe – 300 zł 0zł do 30 września

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Kwestura

mgr Iwona Wieczorek

mail: kwestor@szkolymydlowskiej.pl
tel. kom. 501 374 584

-200ZŁ DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI SPOŁECZNO-MEDYCZNEJ

PEDAGOGIKA

Studia I Stopnia

Licencjat Pedagogiki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1 semestr

za semestr

1 500 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

280 zł

Czesne za 2-5 semestr

za semestr

 1 700 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

325 zł

Czesne za 6 semestr

za semestr

1 800 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

350 zł

Studia II Stopnia

Magister Pedagogiki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-4semestr

za semestr

2 400 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

440 zł

KOSMETOLOGIA

Studia I Stopnia

Licencjat Kosmetologii

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1 semestr

za semestr

2 000 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

370 zł

Czesne za 2-5 semestr

za semestr

2 400 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

440 zł

Czesne za 6 semestr

za semestr

2 500 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

450 zł

Studia I Stopnia

Licencjat Kosmetologii

Typ studiów

Stacjonarne (dzienne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 500 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

470 zł

Studia II Stopnia

Magister Kosmetologii

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-3 semestr

za semestr

2 800 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

500 zł

Czesne za 4 semestr

za semestr

 3 000 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

540 zł

DIETETYKA

Studia I Stopnia

Licencjat Dietetyki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1 semestr

za semestr

1 800 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

330 zł

Czesne za 2-5 semestr

za semestr

2 200 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

400 zł

Czesne za 6 semestr

za semestr

2 300 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

420 zł

Studia I Stopnia

Licencjat Dietetyki

Typ studiów

Stacjonarne (dzienne)

Czas trwania studiów

3 lata (6 semestrów)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-6 semestr

za semestr

2 500 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

480 zł

Studia II Stopnia

Magister Dietetyki

Typ studiów

Niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Opłata rejestracyjna

bezzwrotna

85 zł

Czesne za 1-3 semestr

za semestr

2 900 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

520 zł

Czesne za 4 semestr

za semestr

3 100 zł

za miesiąc (płatność ratalna)

560 zł