http://usmbm.mprusak.webd.pl/wp-content/uploads/2020/05/biblioteka-usm.png

Opłaty

Konto bankowe Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie:
ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1025 1000 0023 4342 1091

Promocja przedłużona -> wpisowe – 300 zł 0zł do 30 września

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Zapisy na dniach otwartych dają 10% zniżki na czesne na całe studia.

Kwestura

mgr Anna Nałęcz

mail: kwestura@usmbm.edu.pl
tel. kom. 501 374 584