FAQ

Najczęściej zadawane pytania przez studentów

Zakończenie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 30.09. W przypadkach szczególnych uzasadnionych zdarzeniami losowymi, rektor może zezwolić na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego po wyżej wskazanym terminie.

Nie posiadamy ściśle określonych progów punktowych na poszczególne kierunki. Podstawą kwalifikacji na studia jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem dojrzałości oraz złożenie wymaganych dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w miarę dostępnych miejsc do – najpóźniej – 30 września.

Tak. Uczelnia Społeczno-Medyczna jest uczelnią niepubliczną. Opłaty czesnego pobierane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Tabela obowiązujących opłat: link do opłat.

Pierwsza opłata za czesne wymagana jest dopiero w październiku. Jeśli wybierzesz opcję opłaty semestralnej musisz ją dokonać do 20 października za semestr zimowy, i za semestr letni do 20 marca. Natomiast jeżeli wybrałeś opcję rat miesięcznych, wówczas należy dokonać opłaty do 10 dnia każdego miesiąca.

KONTAKT

Pozostańmy w kontakcie

  518 957 332
  22 870 00 01
  dziekanat@usmbm.edu.pl
  usm@usmbm.edu.pl
  ul. Kaleńska 3
  04-367 Warszawa