FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zakończenie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 15.10. W przypadkach szczególnych uzasadnionych zdarzeniami losowymi, rektor może zezwolić na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego po wyżej wskazanym terminie.

Nie posiadamy ściśle określonych progów punktowych na poszczególne kierunki. Podstawą kwalifikacji na studia jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem dojrzałości oraz złożenie wymaganych dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w miarę dostępnych miejsc do – najpóźniej – 30 września.

Tak. Uczelnia Społeczno-Medyczna jest uczelnią niepubliczną. Opłaty czesnego pobierane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Tabela obowiązujących opłat: link do opłat.

Uczelnia Społeczno-Medyczna jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej założycielem jest Pani dr Beata Mydłowska. Od samego początku swojego istnienia uczelnia funkcjonuje w Warszawie, we własnym kampusie, na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3.

 • kwestionariusz na studia (dostępny tutaj)
 • oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku rekrutacji na studia I stopnia)
 • oryginał dyplomu oraz suplementu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku rekrutacji na studia II stopnia)
 • 2 zdjęcia w formacie  35 mm x 45 mm

Dokumenty należy dostarczyć do działu rekrutacji na ul. Kaleńskiej 3.

Po złożeniu wymaganych dokumentów i podpisaniu umowy, otrzymają Państwo skierowanie na badania lekarskie.

Nie, zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.

 • studia stacjonarne – zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku godz. 08:00-17:45
 • studia niestacjonarne – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godz. 08:00-18:30

 

Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie. (W sporadycznych przypadkach może zdarzyć się, że zjazd zaplanowany zostanie tydzień po tygodniu)

Tak, jak najbardziej. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się tutaj.

Pierwsza opłata za czesne wymagana jest dopiero w październiku. Jeśli wybierzesz opcję opłaty semestralnej musisz ją dokonać do 20 października za semestr zimowy, i za semestr letni do 20 marca. Natomiast jeżeli wybrałeś opcję rat miesięcznych, wówczas należy dokonać opłaty do 10 dnia każdego miesiąca.

Tak, można zapisać się na 2 kierunki.

Tak. ELS można odebrać tylko i wyłącznie osobiście. Nie jest ona wydawana osobom trzecim nawet jeśli posiadają pełnomocnictwo. Legitymacja nie może również być wysłana pocztą lub kurierem.

KONTAKT

Pozostańmy w kontakcie

  518 957 332
  22 870 00 01
  dziekanat@usmbm.edu.pl
  usm@usmbm.edu.pl
  ul. Kaleńska 3
  04-367 Warszawa