FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy trwa rekrutacja?

Zakończenie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 15.10. W przypadkach szczególnych uzasadnionych zdarzeniami losowymi, rektor może zezwolić na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego po wyżej wskazanym terminie.

Jakie są progi punktowe podczas rekrutacji?

Nie posiadamy ściśle określonych progów punktowych na poszczególne kierunki. Podstawą kwalifikacji na studia jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem dojrzałości oraz złożenie wymaganych dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w miarę dostępnych miejsc do – najpóźniej – 30 września.

Czy studia w USM są płatne?

Tak. Uczelnia Społeczno-Medyczna jest uczelnią niepubliczną. Opłaty czesnego pobierane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Tabela obowiązujących opłat: link do opłat.

Czy USM to uczelnia prywatna?

Uczelnia Społeczno-Medyczna jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej założycielem jest Pani dr Beata Mydłowska. Od samego początku swojego istnienia uczelnia funkcjonuje w Warszawie, we własnym kampusie, na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3.

Jakie dokumenty muszę złożyć by wziąć udział w rekrutacji?

  • kwestionariusz na studia (dostępny tutaj)
  • oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku rekrutacji na studia I stopnia)
  • oryginał dyplomu oraz suplementu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku rekrutacji na studia II stopnia)
  • 2 zdjęcia w formacie  35 mm x 45 mm

Dokumenty należy dostarczyć do działu rekrutacji na ul. Kaleńskiej 3.

Po złożeniu wymaganych dokumentów i podpisaniu umowy, otrzymają Państwo skierowanie na badania lekarskie.

Czy zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się także w piątki?

Nie, zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.

W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

  • studia stacjonarne – zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku godz. 08:00-17:45
  • studia niestacjonarne – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godz. 08:00-18:30

W jakich odstępach czasu odbywają się zjazdy?

Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie. (W sporadycznych przypadkach może zdarzyć się, że zjazd zaplanowany zostanie tydzień po tygodniu)

Czy możliwe jest opłacanie czesnego w ratach?

Tak, jak najbardziej. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się tutaj.

Kiedy mam zapłacić pierwsze czesne?

Pierwsza opłata za czesne wymagana jest dopiero w październiku. Jeśli wybierzesz opcję opłaty semestralnej musisz ją dokonać do 20 października za semestr zimowy, i za semestr letni do 20 marca. Natomiast jeżeli wybrałeś opcję rat miesięcznych, wówczas należy dokonać opłaty do 10 dnia każdego miesiąca.

Czy mogę zapisać się na 2 kierunki studiów?

Tak, można zapisać się na 2 kierunki.

Czy elektroniczną legitymację studencką muszę odebrać osobiście?

Tak. ELS można odebrać tylko i wyłącznie osobiście. Nie jest ona wydawana osobom trzecim nawet jeśli posiadają pełnomocnictwo. Legitymacja nie może również być wysłana pocztą lub kurierem.

KONTAKT

Pozostańmy w kontakcie

    Ułatwienie dostępu