WYMAGANE DOKUMENTY

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA PODYPLOMOWE

uzupełniony kwestionariusz na studia*

świadectwo maturalne

świadectwo ukończenia szkoły średniej

dyplom ukończenia studiów

suplement do dyplomu

zaświadczenie lekarskie**

2 identyczne fotografie
(35mm x 45mm)

(1 zdjęcie)

potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej***

kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

(tylko studenci kierunku DIETETYKA)

(tylko studenci kierunku DIETETYKA)

*kwestionariusz na studia można pobrać tutaj lub odebrać w dziekanacie

**skierowanie na badanie lekarskie można pobrać tutaj lub odebrać w dziekanacie
***opłatę rekrutacyjną można uiścić w dziekanacie

Poznaj Uczelnię Społeczno-Medyczną !

Kliknij tutaj i zobacz naszą galerię zdjęć!

Kosmetologia

Partner strategiczny
Bielenda Professional

Studia na tym kierunku zapewniają możliwość korzystania z laboratoriów i specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowni. Wszystkie zajęcia praktyczne zmierzają do tego, by adepci kosmetologii zyskali konkretne zawodowe umiejętności. Nieodzowną częścią studiów są także wykłady, ćwiczenia, lektoraty czy seminaria. Kosmetolog musi bowiem dysponować szeroką wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, farmacji, fizyki oraz chemii kosmetycznej.

Czy wiesz, że zarobki kosmetologów wynoszą 3500 – 5000 zł?
źródło: dziendobry.tvn.pl

Specjalności do wyboru:

Dietetyka

Partner strategiczny
Accor Hotels

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

Czy wiesz, że Dietetycy znaleźli się na 6. miejscu wśród zawodów które będą najbardziej poszukiwane na polskim rynku od 2020 roku?
źródło: interviewme.pl

Specjalności do wyboru:

Pedagogika

Partner strategiczny
Fundacja Zmiana

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Czy wiesz, że nauczyciel wspomagający musi posiadać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej?
źródło: interviewme.pl

Specjalności do wyboru: