https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/counter-up-1.jpg

Indywidualne wsparcie 365 dni w roku!

Na Uczelni Społeczno-Medycznej zawsze możesz liczyć na wsparcie. Zapraszamy, jeśli chcesz zobaczyć uczelnię na własne oczy, dowiedzieć się więcej o wybranym kierunku lub porozmawiać z naszym wykładowcą lub studentem. Skontaktuj się z nami!

dziekanat@usmbm.edu.pl

Rejestracja na studia

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w podaniu rekrutacyjnym [w formie papierowej i elektronicznej] dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu rekrutacyjnego na studia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, do czasu jego zakończenia. Potwierdzam, że zostałem poinformowany, iż moje dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej USMBM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO. Upoważniam władze uczelni do przekazywania informacji związanych z tokiem studiów za pomocą systemu ProAkademia. Przyjmuję do wiadomości, że Uczelnia Społeczno-Medyczna nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych. Ponadto potwierdzam, iż przyjąłem do wiadomości, że w przypadku rezygnacji ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, zobowiązany /-a jestem do pisemnego powiadamiania Biura Spraw Studenckich Uczelni o każdorazowej zmianie danych adresowych, przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie poinformowania o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, korespondencję wysłaną na podany uprzednio adres uważa się za doręczoną.

Kwestionariusz na studia I i II stopnia

Kwestionariusz na studia podyplomowe

Kosmetologia

Partner strategiczny
Bielenda Professional

Studia na tym kierunku zapewniają możliwość korzystania z laboratoriów i specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowni. Wszystkie zajęcia praktyczne zmierzają do tego, by adepci kosmetologii zyskali konkretne zawodowe umiejętności. Nieodzowną częścią studiów są także wykłady, ćwiczenia, lektoraty czy seminaria. Kosmetolog musi bowiem dysponować szeroką wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, farmacji, fizyki oraz chemii kosmetycznej.

Czy wiesz, że zarobki kosmetologów wynoszą 3500 – 5000 zł?
źródło: dziendobry.tvn.pl

Specjalności do wyboru:

Dietetyka

Partner strategiczny
Accor Hotels

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

Czy wiesz, że Dietetycy znaleźli się na 6. miejscu wśród zawodów które będą najbardziej poszukiwane na polskim rynku od 2020 roku?
źródło: interviewme.pl

Specjalności do wyboru:

Pedagogika

Partner strategiczny
Fundacja Zmiana

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Czy wiesz, że nauczyciel wspomagający musi posiadać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej?
źródło: interviewme.pl

Specjalności do wyboru: