Współpraca z biznesem

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, prezentując stanowiska Członków w sprawie przydatności dla potrzeb otoczenia społecznego Uczelni oferowanych przezeń programów studiów, kompetencji profesjonalnych uzyskiwanych przez absolwentów i studentów, którzy odbyli praktyki zawodowe, stanowi środowisko opiniotwórcze.

Głos Członków Rady jest istotną wskazówką dla władz Uczelni, podejmujących decyzje o kierunkach rozwoju jednostki i przekładanej przez nią ofercie dydaktycznej.

Mamy nadzieję, że taka forma wzajemnej promocji przynosi korzyści wszystkim stronom i pozwala na zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy.

Protokoły z posiedzeń:

Protokół z dnia 28 lutego 2019r.

Protokół z dnia 29 czerwca 2018r.

Skład Rady Interesariuszy:

 • ppłk mgr Danuta Augustyniak
  Były Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego, Członkini zespołu opiniodawczo-doradczego Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Premiera RP – Przewodnicząca Rady Interesariuszy
 • mgr Andrzej Bieżuński
  Prezes Zarządu HSB Polska Spółka z o.o., Oficer rezerwy Sił Zbrojnych RP
 • prof. dr hab. Jerzy Kamiński
  Przedstawiciel interesariusza zewnętrznego
 • Barbara Marczak
  przedstawiciel interesariusza zewnętrznego
 • Zofia Milewska
  przedstawiciel interesariusza zewnętrznego
 • Violetta Wolna
  przedstawiciel interesariusza zewnętrznego
 • Dorota Binda
  Była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie w latach 2004 – 2019.
 • dr Katarzyna Kalata
  Wiceprezes Zarządu Helpdesk Księgowy Sp. z o. o.
 • dr Michał Szostak
  Prezes zarządu Fundacji im. Jana Drzewoskiego
 • Joanna Pietrzak
  przedstawiciel interesariusza zewnętrznego
 • Anna Zuzanna Lasik
  Właścicielka firmy szkoleniowej “SUE ANNE ART STUDIO”
 • dr Leszek Zakrzewski
  Koordynator Rady – Dyrektor Instytutu USM