Władze Uczelni

dr Beata Mydłowska

Rektor

dr Katarzyna Marlena Gerung

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Maria Jeznach

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

ppłk mgr Danuta Augustyniak

Dyrektor Studiów Podyplomowych

PEŁNOMOCNICY REKTORA

mgr Andrzej Bieżuński

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i interesariuszy zewnętrznych

ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała

Pełnomocnik Rektora ds. Naukowych

dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia

dr Małgorzata Derfla

Pełnomocnik Rektora ds. karier i absolwentów

mgr Beata Wolna

Pełnomocnik Rektora ds. Internacjonalizacji

dr Sabina Janik

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

mgr Urszula Matysiak

Pełnomocnik Rektora ds. Materialnego wsparcia studentów

Iwona Wieczorek

Kwestor

Ułatwienie dostępu