https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/2-1-3.jpg
dr Beata Mydłowska, Prof. USM

dr Beata Mydłowska, Prof. USM

Rektor

sekretariat.rektor@usmbm.edu.pl  

dr Magdalena Wolińska

dr Magdalena Wolińska

p.o. Dziekana

dziekan@usmbm.edu.pl

mgr Andrzej Bieżuński

mgr Andrzej Bieżuński

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk, karier i interesariuszy zewnętrznych

a.biezunski@usmbm.edu.pl

dr inż. Mateusz Niedbała

dr inż. Mateusz Niedbała

Pełnomocnik Rektora ds. obsługi systemu POL-on i Biuletynu Informacji Publicznej

m.niedbala@usmbm.edu.pl

mgr Maria Foks

mgr Maria Foks

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

m.foks@usmbm.edu.pl

mgr Iwona Wieczorek

mgr Iwona Wieczorek

Kwestor

kwestor@szkolymydlowskiej.pl

DYREKTOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

KIEROWNIK DZIEKANATU

PEŁNOMOCNICY REKTORA