https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/2-1-3.jpg

dr Beata Mydłowska

Rektor

dr Izabela Podobas

Dziekan

PEŁNOMOCNICY REKTORA

mgr Andrzej Bieżuński

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk, karier i interesariuszy zewnętrznych

dr inż. Mateusz Niedbała

Pełnomocnik Rektora ds. Obsługi systemu POL-on i Biuletynu Informacji Publicznej

ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała

Pełnomocnik Rektora ds. Naukowych

mgr Maria Foks

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia

dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia zdalnego

mgr Beata Wolna

Pełnomocnik Rektora ds. Internacjonalizacji

dr Sabina Janik

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

mgr Urszula Matysiak

Pełnomocnik Rektora ds. Materialnego wsparcia studentów

dr Rafał Bodarski

Dyrektor studiów podyplomowych

Iwona Wieczorek

Kwestor