Władze Uczelni

dr hab. Beata Mydłowska

JM Rektor

dr Marlena Katarzyna Gerung

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Maria Jeznach

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

PEŁNOMOCNICY REKTORA

dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia

mgr Andrzej Bieżuński

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i interesariuszy zewnętrznych

mgr Beata Wolna

Pełnomocnik Rektora ds. Internacjonalizacji

dr Sabina Janik

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

RZECZNICY DYSCYPLINARNI

dr Natalia Wnukowska

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów

dr Adam Żardecki

Rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich

Ułatwienie dostępu