Stypendia

Uczelnia Społeczno-Medyczna oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne
  • zapomoga
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zarządzenie Rektora nr 32/2020

mail: kwestor@szkolymydlowskiej.pl
tel. kom. 501 374 584

Terminarz stypendialny

Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2023/2024w semestrze zimowym

  • od 01 lutego 2024 r. do 10 marca 2024 r. – termin składania wniosków
  • do 20 marca 2024 r. – przekazywanie informacji (na podany we wniosku adres e-mail lub telefonicznie) w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów
  • Wniosek należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania pocztą elektroniczną informacji o konieczności uzupełnienia
  • Posiedzenie Komisji Stypendialnej – do 31 marca 2024 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji na aktualnie obowiązujących drukach.

Wnioski nie spełniające kryteriów przyznawania świadczeń oraz niekompletne i nieuzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

 

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o jednorazową ZAPOMOGĘ w przypadku znalezienia się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. chorobą, wypadkiem, śmiercią członka rodziny studenta.

W przypadku wątpliwości, w konkretnych przypadkach, prosimy o kontakt z Kwesturą (kwestor@szkolymydlowskiej.pl)

Ułatwienie dostępu