https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/10-1-2-1.jpg

Uczelnia Społeczno-Medyczna oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne
  • zapomoga
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Zarządzenie Rektora nr 32/2020

Terminarz stypendialny

Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 w  semestrze zimowym

  • do 10 listopada 2021 r. – termin składania wniosków
  • do 20 listopada 2021 r.– przekazywanie informacji (na podany we wniosku adres e-mail lub telefonicznie) w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów
  • Wniosek należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania pocztą elektroniczną informacji o konieczności uzupełnienia
  • Posiedzenie Komisji Stypendialnej – do 30 listopada 2021 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji na aktualnie obowiązujących drukach.

Wnioski nie spełniające kryteriów przyznawania świadczeń oraz niekompletne i nieuzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.