https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/10-1-2-1.jpg

Uczelnia Społeczno Medyczna oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne
  • zapomoga
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Terminarz stypendialny 

Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim:

  • Od 1 lutego do 1 marca 2020 r. – termin składania wniosków,
  • Do 5 marca 2020 r.– przekazywanie informacji (na podany we wniosku adres e-mail) w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku,
  • Wniosek należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji pocztą elektroniczną,
  • Posiedzenie Komisji Stypendialnej – do 23 marca 2020 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji.

Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.