Komunikacja społeczna

Tryb  on-line

Komunikacja społeczna to proces porozumiewania się ludzi, grup a nawet organizacji miedzy sobą. To najistotniejszy element kultury, bez którego społeczność nie miałaby szans funkcjonować.

Komunikacja przede wszystkim nierozerwalna część edukacji i wychowania. W szczególności, że cały proces wychowania dokonuje się głównie poprzez słowa i wszelakie działania komunikacyjne.

Cel

Celem głównym studiów jest wypracowanie umiejętności skutecznej komunikacji i poprawnych relacji społecznych oraz kompetentnego kształtowania wizerunku własnego, organizacji oraz grup.

 ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problematyką relacji interpersonalnych oraz grupowych, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) dowolnego typu: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, techniczne ale szczególnie do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych; do osób dbających o swój wizerunek w świecie biznesu, polityki, sztuki;

do osób prowadzących własne firmy chcących zadbać o wizerunek swojego przedsiębiorstwa; oraz do osób zajmujących się promocją i szerzej rozumianą komunikacją w organizacjach i urzędach administracji publicznej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Zajęcia są prowadzone w trybie hybrydowym (stacjonarnie oraz on line)

Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry) i obejmują  200 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych w formie wykładów oraz ćwiczeń,  prowadzonych przez nauczycieli akademickich – praktyków i specjalistów komunikacji społecznej.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz ich zaliczenie.

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 1000 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu