Dietetyka studia I stopnia

Dietetyka to dyscyplina zajmująca się żywieniem człowieka zdrowego i chorego, a w szczególności:

 • zasadami żywienia człowieka zdrowego;
 • zasadami żywienia człowieka chorego;
 • technologią żywności;
 • oceną stanu odżywienia;
 • oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • zapobieganiem chorobom zależnym od żywienia;
 • kontrolowaniem jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania;
 • biochemicznymi podstawami żywienia;
 • prowadzeniem edukacji żywieniowej;
 • psychologią żywienia;
 • technologią gastronomiczną.

Takie połączenie technologii żywności z naukami o zdrowiu stanowi o wyspecjalizowaniu się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka zarówno chorego jak i zdrowego. Dietetyka, która jest naszą specjalnością, pozwala na określenie wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Dietetyka powiązana jest ściśle z:

 • technologią żywności i żywieniem,
 • medycyną,
 • farmakologią,
 • bromatologią,
 • chemią żywności,
 • biologią i mikrobiologią,
 • psychologią.

Dietetyka I stopnia – opis kierunku

Przygotowuje między innymi do poznania podstaw anatomii i fizjologii człowieka, technologii żywności i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  proces technologiczny, jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa dietetycznego.

Dietetyka – studia I stopnia

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

Uzyskiwany Tytuł

Typ studiów

Czas trwania studiów

Partner strategiczny

Licencjat

stacjonarne i niestacjonarne

3 lata (6 semestrów)

Accor Hotels

Licencjat Dietetyki – specjalności:

 • Dietetyka kliniczna

 • Dietetyka sportowa

 • Psychodietetyka

Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego dzięki osobnym, przygotowującym do tego wyzwania zajęciom.

 

 

Studia z dietetyki

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie od lat kształci najlepszych przyszłych specjalistów w dziedzinach związanych ze zdrowiem. W dzisiejszych czasach dietetyka jest niewątpliwie bardzo ważnym aspektem mającym decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Od prawidłowej diety zależy nie tylko rozwój dzieci i młodzieży. Rzutuje ona bowiem na minimalizację skutków ubocznych oraz rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. Odpowiednia dieta bywa wręcz podstawowym elementem leczenia chociażby cukrzycy czy nadciśnienia, dlatego wiedza z jej zakresu jest niezbędna, łącząc się jednocześnie z farmakologią czy medycyną. Wiedza na temat prawidłowego żywienia może mieć też częste zastosowanie przy rozwiązywaniu psychicznych problemów z odżywianiem, takich jak bulimia czy anoreksja.

Studia z dietetyki realizowane na naszej uczelni pozwalają zdobyć przyszłym dietetykom zarówno podstawową, jak i rozszerzoną wiedzę z zakresu wpływu sposobu odżywiania na organizm człowieka. Na naszej uczelni zdobędziesz licencjat z dietetyki, dzięki któremu będziesz mógł realizować się zawodowo jako doradca dietetyczny w wielu placówkach opieki zdrowotnej. W obrębie kierunku dietetyka, studia na naszej uczelni mają 3 ciekawe specjalności, dzięki którym będziesz mógł ściśle ukierunkować zakres swoich przyszłych działań zawodowych. Możesz specjalizować się w ramach: dietetyki klinicznej, dietetyki w sporcie lub psychodietetyki, dostosowując zakres studiów do swoich indywidualnych zainteresowań. Niezależnie od wyboru specjalizacji absolwenci licencjackich studiów z dietetyki w Warszawie mogą liczyć na docenienie na rynku pracy – w przyszłości czekać na Ciebie będzie wiele atrakcyjnych ofert, ponieważ po dobrze wykwalifikowanych specjalistów od dietetyki sięga obecnie wiele cenionych firm. Studiuj dietetykę w Warszawie pod okiem najlepszych, bogatych w wieloletnie doświadczenie profesorów i doktorów – nasza kadra dydaktyczna dokłada wszelkich starań, aby efektywnie kształcić przyszłe pokolenia najlepszych dietetyków.

Jakie zagadnienia są omawiane podczas zajęć na studiach z dietetyki?

Bardzo nam zależy, by absolwenci kończący naszą uczelnię, posiadali szeroką wiedzę w obszarze, w którym się kształcą. Jest to równie istotne w przypadku studiowania dietetyki, gdyż po jej ukończeniu absolwenci kreują odpowiednie nawyki żywieniowe. Warto zwrócić uwagę na dużą odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. Dlatego też, w trakcie studiów na naszej uczelni, dotykamy takich obszarów jak m.in. zasady żywienia człowieka chorego, ocena wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, psychologia żywienia czy też technologia gastronomiczna. Warto dodać, że w ramach studiów licencjackich istnieje możliwość ukończenia specjalności dietetyki klinicznej, dietetyki w sporcie oraz psychodietetyki. Zakres możliwości kształcenia jest więc niezwykle szeroki.

Dlaczego warto studiować dietetykę na naszej uczelni w Warszawie?

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie daje studentom, jak i absolwentom, wiele możliwości rozwoju. Wpływ ma na to z pewnością kompleksowość kształcenia. Kończąc studia dietetyczne w Warszawie nasi absolwenci mogą podjąć pracę w wielu placówkach: zarówno tych medycznych, jak i sanatoriach czy restauracjach. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że studiowanie dietetyki w Warszawie daje wiele możliwości poprzez sam fakt dużej aglomeracji. Istnienie wielu placówek i instytucji w stołecznym mieście, może być też idealnym miejscem do zdobywania pierwszego zawodowego doświadczenia.

FAQ

Zależy nam, aby nasi studenci mogli zgłębiać swoją wiedzę poza planowanymi zajęciami. Dlatego też powstały Koła Naukowe, do których może należeć każdy. Studenci dietetyki w Warszawie najchętniej dołączają do Koła Naukowego „Młodych Kosmetologów i Dietetyków”. Podczas spotkań nasi przyszli dietetycy biorą udział w różnych szkoleniach, warsztatach, debatują, dyskutują, tworzą materiały, czy też zdobywają umiejętności praktyczne.

Studenci dietetyki studiujący na naszej uczelni w Warszawie, jeżeli mają jakieś problemy w kwestiach psychologicznych, medycznych lub prawnych, to mogą skontaktować się z Centrum Wsparcia i Pomocy Studentom. Nasi specjaliści starają się wtedy pomóc podopiecznym uczelni. W ramach działalności mamy do zaoferowania wsparcie ze strony psychologa, lekarza oraz prawnika. Można skontaktować się z nimi niezwykle szybko - telefonicznie bądź poprzez formularz.

Ułatwienie dostępu