Opiekun roku

Opiekun roku

Celem działalności Opiekuna roku jest usprawnienie realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.

  • Opiekun Roku Pedagogikadr Dorota Jawor-Przybyszewska 
  • Opiekun Roku Dietetyka dr Elżbieta Olczak
  • Opiekun Roku Kosmetologiamgr Beata Durajczyk

Najważniejsze zadania i obowiązki opiekuna roku to:

  • przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji roku akademickiego i toku studiów;
  • zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną wydziału;
  • stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących i reagowanie na sygnalizowane problemy;
  • reprezentowanie studentów w kontaktach z nauczycielami akademickimi i władzami wydziału.

Ułatwienie dostępu