STUDENT I ABSOLWENT

Erasmus+ co to jest?

Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Studenci uczelni wyższych mogą zarówno studiować za granicą jak i odbyć praktyki w innym kraju. W trakcie studiów licencjackich i magisterskich można skorzystać z programu dwukrotnie. Podczas jednego cyklu studiów wymiana może trwać od 2 do 12 miesięcy.

Zainteresowany, spośród miejsc, które oferuje rodzima uczelnia, sam wybiera kraj oraz uczelnię, na którą chce wyjechać. Mobilność studentów nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wybór destynacji jest bardzo szeroki, gdyż w programie bierze udział aż 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Macedonia.

Do 2014 roku, program Erasmus+ istniał pod różnymi nazwami, lecz założenia obecnego projektu zaplanowano do końca 2020 roku.Program  promuje współpracę oraz mobilność we wszystkich obszarach edukacji, przygotowania zawodowego, a ponadto wspiera inicjatywy związane ze sportem. Korzyści płynące z udziału w programie można wyliczać bardzo długo. Począwszy od możliwości kształcenia się w środowisku międzynarodowym, poprzez doświadczenia innych kultur czy stylu życia, a skończywszy na rozwoju osobistym.

Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

Kto może skorzystać?

W programie mogą wziąć udział beneficjenci z następujących grup krajów:

 • kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia,
 • kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja,
 • Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Studenci Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie mają możliwość skorzystać z wyjazdów za granicę:

 • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni,
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Pracownicy mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych:

 • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni,
 • w celach szkoleniowych.

Więcej na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl

Mobilność studentów na studia i praktyki zagraniczne

 • Kraje programu

Rekrutacja na studia i praktyki za granicą

Zapraszamy studentów i absolwentów USM w Warszawie do udziału w programie Erasmus+ – wymiana na studia i/lub praktyki zagraniczne.

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie do Biura Współpracy Międzynarodowej: iro@usmbm.edu.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia Koordynator Uczelniany Erasmus+ będzie się z Państwem kontaktował w celu uszczegółowienia wyjazdów.

Dokumenty

 • Zasady Rekrutacji [PL]
 • Informator studenta [PL]
 • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
 • Karta Studenta Erasmusa [PL[EN]
 • Porozumienie o programie studiów [EN]
 • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
 • Porozumienie o programie praktyki [EN]
 • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
 • Test językowy – Praktyczne wskazówki dot. systemu OLS [PL]
 • Procedura zaliczenia studiów [PL]

WYSZUKIWARKI PRAKTYK

Portale internetowe pomocne w wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów i absolwentów USM:

 1. PRAXIS
 2. JOE+
 3. ERASMUSINTERN

Aby sprawdzić oferty należy kliknąć w nazwę danego portalu i rozpocząć poszukiwania. Powodzenia!

Ułatwienie dostępu