Studia podyplomowe USM

STUDIA PODYPLOMOWE – ONLINE

Uczelnia Społeczno-Medyczna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów a jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy oraz zmieniające się na nim trendy oferuje naukę na Studiach Podyplomowych w formie ONLINE.

Dlaczego studia ONLINE?

  • Bo oszczędzamy twój czas oraz koszty dojazdu do Uczelni
  • Dajemy możliwość nauczania w wybranym przez ciebie miejscu
  • Posiadamy możliwości i umiejętności kształcenia na odległość

Oferujemy studiów podyplomowych w obszarach DIETETYKI, KOSMETOLOGII, PEDAGOGIKI

Absolwenci wszystkich kierunków niezależnie od formy kształcenia otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

Studia Podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, zamierzających pogłębić wiedzę, doskonalić się osobowo i zawodowo oraz podnosić swoje kompetencje i zdobywać nowe kwalifikacje.

O wysoką jakość kształcenia dba wykwalifikowana kadra, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy oraz praktycy, eksperci i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w nauczanym kierunku.

W wybranych kierunkach studiów wymagających nabycia umiejętności praktycznych zajęcia prowadzone będą w formie kształcenia hybrydowego.

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Coaching i tutoring w edukacji

Coaching Zdrowia

Dietetyka kliniczna

Dietetyka sportowa z treningiem personalnym

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

Fryzjerstwo i kosmetologia

Komunikacja społeczna

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Profilaktyka społeczna i metody pracy z osobami wykluczonymi

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Psychodietetyka

Public relations

Trychologia praktyczna

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu