Terapia pedagogiczna

 

Cel:

 

ADRESACI:

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Zajęcia są prowadzone w trybie on-line (na platformie MS Teams)

  • 1,5 roku (3 semestry)

  •  
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, ich zaliczenie i zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • czesne: 1000 zł/semestr

 

 

Kontakt: dziekan.wns@usmbm.edu.pl

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu