PRACOWNIK

Mobilność pracownika

Wyjazdy w ramach mobilności zagranicznych z programu Erasmus+ lub NAWA, tj.

  • wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) w ramach programu Erasmus+
  • wyjazdy dydaktyczne pracowników w ramach CEEPUS
  • wyjazdy w celach szkoleniowych oraz
  • wyjazdy dydaktyczno-szkoleniowe

można realizować w zagranicznej instytucji lub uczelni, z którą USM będzie miało (przed planowanym terminem wyjazdu) lub ma podpisaną umowę o współpracy (umowę bilateralną – IIA). Umowy IIA dotyczy wyjazdów dydaktycznych. Wyjazdy szkoleniowe mogą być realizowane bez wcześniej podpisanych umów bilateralnych czy międzyinstytucjonalnych. W przypadku wyjazdów w ramach programu CEEPUS wyjazdy mogą być realizowane na zasadach wnioskowania freemover (poza siecią do uczelni uczestniczących w programie) lub jako wyjazdy w sieci partnerskiej, w ramach posiadanych dla danego roku środków finansowych.

 

Wzory dokumentów oraz procedurę wyjazdową znajdą Państwo poniżej. W sprawie wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ prosimy o kontakt z koordynatorem uczelnianym Programu Erasmus+ (iro@usmbm.edu.pl).

 

Dokumenty:

  • Zasady wyboru [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie nauczania [EN]
  • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Stawki dofinansowania [PDF]

Ułatwienie dostępu