https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/zalozenie-usm-1-2.png

Uczelnia stwarza możliwości do działania studentom w kołach naukowych z zakresu nauk medycznych i społecznych.

KOŁO TEATRALNE

Prowadząca: dr Dorota Jawor-Przybyszewska

Opis działania koła:

 • ćwiczenia z zakresu improwizacji i zadań aktorskich,
 • przygotowanie wokalne,
 • plastykę ruchu, ruch sceniczny, zachowania przestrzenne
 • ćwiczenia z zakresu prawidłowej artykulacji głosek, akcentowania, emisji i modulacji głosu, dykcji, interpretacji tekstu,
 • wyrażanie emocji poprzez gest, mimikę, ruch,
 • zajęcia dotyczące autoprezentacji,
 • tworzenie etiud teatralnych,
 • realizację spektaklu.

Cele:

 • wyjścia na wybrane spektakle teatralne,
 • ćwiczenia z zawodowymi aktorami,
 • przygotowanie spektakli teatralnych i muzycznych,
 • prezentacji twórczości koła podczas okolicznościowych imprez uczelnianych.

KOŁO NAUKOWE – LOGOPEDIA

Prowadząca:  dr Karina Szafrańska

Opis działania koła:

 • Spotkania oraz dyskusje W 1.semestrze roku akademickiego 2020/2021 planowane jest spotkanie nt. jąkania, połączone z pokazem filmowym,
 • Spotkania z ciekawymi osobami, przedstawicielami różnych  dziedzin związanych z logopedią  (autyzm, dysleksja i in.),
 • Warsztaty doskonalące dla terapeutów,
 • Współpraca z Polskim Związkiem Logopedów oraz Ewą Małachowską, Przewodniczącą PZL.

Cele:

 • Rozwój umiejętności logopedycznych oraz poszerzenie wiedzy i warsztatu pedagogów,
 • Doskonalenie terapeutyczne,
 • Przekazanie wiedzy uzupełniającej dla pedagogów i logopedów.

KOŁO NAUKOWE „MŁODYCH ADMINISTRATYWISTÓW”

Prowadzący: dr Tomasz Kocurek

Opis działania koła:

Koło założone w roku akademickim 2019/2020 w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Regulamin, tryb i częstotliwość spotkań koła naukowego zostaną określone przez członków Koła naukowego i przedstawione Rektorowi Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie