Koła naukowe

Uczelnia stwarza możliwości do działania studentom w kołach naukowych z zakresu nauk medycznych i społecznych.

KOŁO TEATRALNE

Prowadząca: dr Dorota Jawor-Przybyszewska

Opis działania koła:

 • ćwiczenia z zakresu improwizacji i zadań aktorskich,
 • przygotowanie wokalne,
 • plastykę ruchu, ruch sceniczny, zachowania przestrzenne
 • ćwiczenia z zakresu prawidłowej artykulacji głosek, akcentowania, emisji i modulacji głosu, dykcji, interpretacji tekstu,
 • wyrażanie emocji poprzez gest, mimikę, ruch,
 • zajęcia dotyczące autoprezentacji,
 • tworzenie etiud teatralnych,
 • realizację spektaklu.

Cele:

 • wyjścia na wybrane spektakle teatralne,
 • ćwiczenia z zawodowymi aktorami,
 • przygotowanie spektakli teatralnych i muzycznych,
 • prezentacji twórczości koła podczas okolicznościowych imprez uczelnianych.

KOŁO NAUKOWE – LOGOPEDIA

Prowadząca:  dr Karina Szafrańska

Opis działania koła:

 • Spotkania oraz dyskusje W 1.semestrze roku akademickiego 2020/2021 planowane jest spotkanie nt. jąkania, połączone z pokazem filmowym,
 • Spotkania z ciekawymi osobami, przedstawicielami różnych  dziedzin związanych z logopedią  (autyzm, dysleksja i in.),
 • Warsztaty doskonalące dla terapeutów,
 • Współpraca z Polskim Związkiem Logopedów oraz Ewą Małachowską, Przewodniczącą PZL.

Cele:

 • Rozwój umiejętności logopedycznych oraz poszerzenie wiedzy i warsztatu pedagogów,
 • Doskonalenie terapeutyczne,
 • Przekazanie wiedzy uzupełniającej dla pedagogów i logopedów.

KOŁO NAUKOWE “Młodych Kosmetologów i Dietetyków”

Prowadzący: mgr Beata Durajczyk, mgr Elżbieta Banaś

Opis działania koła:

 • udział w kongresach z dziedziny kosmetologii i dietetyki,
 • udział w warsztatach praktycznych dla kosmetologów i dietetyków,
 • udział w szkoleniach organizowanych w siedzibie Uczelni i poza nią,
 • rozmowy z zaproszonymi gośćmi ze świata dietetyki i kosmetologii,
 • wspólna praca kosmetologów i dietetyków nad analizą wybranych przypadków gabinetowych,
 • tworzenie materiałów informacyjnych dla pacjentów oraz innych form tekstowych i graficznych,
 • debaty i dyskusje wewnątrz koła na temat aktualnych problemów żywieniowych i kosmetologicznych. Wypracowanie stanowisk i poglądów w oparciu o przygotowane przez studentów i studentki analizy danych i wyniki badań
 • rozwijanie umiejętności przydatnych w karierze zawodowej zarówno dla dietetyków, jak i kosmetologów, takich jak poprawa w komunikacji z pacjentem czy obsługa social mediów,
 • umożliwienie zdobycia dodatkowych umiejętności praktycznych.
 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych i pogadanek dla dzieci szkół podstawowych, które będą prezentowane na godzinach wychowawczych, na temat zdrowego odżywiania i wpływu żywienia na zdrowie oraz prawidłowego stosowania suplementów diety (zarówno korzyści jak i zagrożenia)”.

Cele:

 • tworzenie podstaw do platformy jednoczącej dietetyków i kosmetologów poprzez wzajemną dyskusję na temat roli żywności i żywienia w leczeniu i zapobieganiu chorobom
 • edukacja w zakresie holistycznego podejścia w terapii pacjentów.

Ułatwienie dostępu