Doradztwo zawodowe i personalne

Obszary studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe i personalne  z elementami coachingu – obejmują szereg zagadnień w zakresie komunikacji personalnej, teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania rynku pracy, profesjonalnego doradztwa w przedmiocie doboru kierunku kształcenia a także zagadnień związanych z coachingiem, z naciskiem na zastosowanie poznanych metod i narzędzi coachingu w pracy doradcy zawodowego.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pełnienia funkcji i zadań: doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy, doradcy pracy w publicznych i prywatnych agencjach zatrudnienia, doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.

Plan i program obszaru tematycznego Doradztwo zawodowe i personalne opracowano na podstawie programu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej m.in. dla szkolnego doradcy zawodowego. Niniejsze studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego.

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Cel

Celem studiów podyplomowych jest: ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego; udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego; zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych; ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych; zrozumienie zachowań grupowych oraz ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową; zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery); pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju;

Studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe i personalne  z elementami coachingu- to praktyczne know-how w zakresie metodyki prowadzenia rozmowy doradczej oraz wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

Liczba godzin: 290 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej

Czas trwania: 3 semestry.

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki.

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 1000 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu