Wydział Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Katarzyna Marlena Gerung

ul. Kaleńska 3
Zadzwoń: 508 088 733
Napisz: dziekan.wns@usmbm.edu.pl

godziny przyjmowania studentów:

Środa

Wykładowcy

ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL

Urodzony 9.01.1968 r. w Kamienicy koło Szczawnicy, woj. Nowosądeckie. Doktorat pod tytułem: „Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej” napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Nalaskowskiego, który obronił w dniu 27-06-2001 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 7.12.2001 r. do 31.08.2011 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Krajowego Kapelana Duszpasterstwa Więziennego RP. W tych samym czasie pracował również w Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec, na stanowisku kapelana więziennego. 22-02-2017 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w naukach społecznych, dyscyplinie pedagogika, ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna, nadany przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 1-10-2017 r. rozpoczął pracę na stanowisku profesora nadzw. w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która to uczelnia pozostaje podstawowym miejscem pracy do dnia dzisiejszego.  Dodatkowo pracuje od 2016 r. na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie [Wyższej Szkole Przedsiębiorczości do 30.09.2019 r.] – na stanowisku starszego wykładowcy, pełniąc w latach 2016/2017 funkcje Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych, a następnie krótko Rektora. 20.01.2020 r. powołany równolegle na Pełnomocnika Rektora ds. naukowych US-M w Warszawie. W 2016 r. ukończył studia doktoranckie z zakresu pastoralno-biblijnego, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Teologicznych. Doktorat pod tytułem: „Chrystologia starotestamentowa w ujęciu Corpus Paulinum i Listu do Hebrajczyków” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego, który obronił w czerwcu 2019 r.  24.06.2019 r. uzyskał stopień doktora teologii biblijnej, nadany przez Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 7.01.2019 – 9.04.2019 roku odbył staż naukowy w  Kaliningradzkiej filii Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Polessku. Dotychczas opublikował  14 monografii (w tym główne: Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016; Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013; Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej, wydanie I i II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001 i 2006; Chrystologia starotestamentowa w ujęciu Corpus Paulinum i Listu do Hebrajczyków, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019), w tym 6 jako współautor, będąc jednocześnie autorem ponad 100 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych (także w języku angielskim i rosyjskim). Czynny uczestnik wielu konferencji. Pracę badawczo-naukową uzupełniał na bieżąco działalnością dydaktyczną (dotychczas w sumie 9 uczelni). Może poszczycić się czynnym udziałem w wielu instytucjach, organizacjach i towarzystwach naukowych.

 

Tytuł naukowy: doktor habilitowany

Stanowisko: profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Miejsce pracy : Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zainteresowania naukowe: Czas wolny , turystyka i uczestnictwo kulturalne osób z niepełnosprawnością, zatrudnienie i efektywność kształcenia zawodowego  osób z niepełnosprawnością, studenci z niepełnosprawnością w polskich szkołach wyższych, postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, media i problemy osób z niepełnosprawnością,historia i antropologia niepełnosprawności, kulturowe aspekty niepełnosprawności, socjomedyczne oblicze niepełnosprawności

Doświadczenie w projektach; Udział w kilkunastu projektach krajowych i koordynacja realizacji Pilot Projekt Copernico w ramach II edycji Leonardo da Vinci (2003-2005)

Staż w pracy: 40 –letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkołach wyższych, w tym 30 lat na Uniwersytecie Warszawskim, organizacja studiów podyplomowych, dodatkowych szkoleń i kursów w szkołach wyższych i ośrodkach dokształcania nauczycieli,  nadzór nad jakością kształcenia w szkole wyższej, konstruowanie programów nauczania i programów studiów i szkoleń

Recenzentka 26 prac doktorskich i 5 rozpraw habilitacyjnych, także wielu prac zbiorowych.

Promotor około 1000 prac magisterskich

Autorka ponad 80 prac naukowych z zakresu socjo-psycho-pedagogicznych problemów osób z niepełnosprawnością

Wybrane publikacje

Rehabilitacja w perspektywie twórczości

Style życia kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną-współautor Leszk Ploch

Taka zwykła codzienność. Losy absolwentów zasadncizych zawodowych szkół specjalnych

Człowiek niepełnosprawnyw systemie rehabilitacji

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Uczestnictwo kulturalne młodziezy niepełnosprawnej

Edukacja kluczem do życiowego sukcesu

Studenci niepełnosprawni w Polskich szkołach wyższych-raport z Pilot Project Copernico

 

Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inspiracją badań i analiz, opartych na metodologii teorii ugruntowanej, było dzieło Ervinga Goffmana: „Człowiek w teatrze życia codziennego” i jego interakcjonistyczna wizja funkcjonowania człowieka w różnych rolach. Pracowała jako wykładowca na różnych warszawskich uczelniach (zajęcia m. in. z plastyki ruchu, tańca, choreoterapii). Pracowała także jako aktorka, reżyser, choreograf. Jako choreograf współpracowała m. in. z Adamem Hanuszkiewiczem, Wojciechem Młynarskim, Maciejem Wojtyszko, Olgą Lipińską, Januszem Zaorskim, Szymonem Szurmiejem, Stanisławem Tymem, Piotrem Bikontem.

Ułatwienie dostępu